Det är inte bara arbetslaget på kontoret eller fotbollsgänget som behöver utveckla sin kompetens för att vara starkare som team. Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsföreningen är du säkerligen redan medveten om att det kan uppstå en hel del diskussioner och osämja även här. För att ni ska lyckas som BRF är det viktigt att ni lär er kommunicera, just eftersom kommunikation är A och O.

För att er BRF ska fungera så optimalt som möjligt är det viktigt att alla föreningsmedlemmar har insyn i vad som händer och får uppdaterad information om styrelsearbeten och vad som händer i huset. Om föreningen har ekonomisk möjlighet kan det vara bra att anlita en professionell fastighetsförvaltare, t.ex. nabo.se, som gör hela eller delar av jobbet åt er. Med hjälp av nabo.se fastighetsförvaltning kan ni själva välja vad ni vill göra och vad ni vill lämna över till nabo.se experterna.

Fyra tips för utbildning och kommunikation i BRF:en

Det finns flera sätt att gå tillväga för att ni ska bli starkare och utvecklas som BRF. Här nedan listar vi fyra smarta knep att ta till.

Gå en utbildning – Visste du att det finns utbildningar för styrelsearbetare i bostadsrättsföreningar? Många av utbildningar är helt webbaserade, vilket gör de enklare för er att kunna delta. Här får ni bland annat lära er om årsavgifter och medlemsprövning, samt hur ni sköter föreningens ekonomi.

Sätt upp tydliga rutiner – Genom att sätta tydliga rutiner är det enklare att få alla i styrelsen att förstå vad som ska göras och när det ska göras. Här kan ni även sätta upp rutiner för er kommunikation, t.ex. vem som är ansvar och när diskussioner ska tas upp med alla eller bara några enskilda.

Titta på målgruppen – Det är inte bara inom styrelsen som informationen ska vara tydlig, utan det är minst lika viktigt att informationen når ut till andra medlemmar. Utgå från målgruppen och satsa t.ex. på utskick eller en hemsida där BRF:ens uppdateringar finns tillgängliga.

Få fler att engagera sig – Ju fler som engagerar sig i styrelsen, desto bättre. Se därför till att du är öppen med vad det är ni gör och vad som innebär att sitta i styrelsen. Det är inte ovanligt att många medlemmar är intresserade, men inte riktigt vet vad de innebär. Diskutera gärna öppet och vad själv den som tar upp samtalsämnet med de andra medlemmarna i din närhet.