Ett blankt blad innebär så många möjligheter. De kan fyllas med fakta, funderingar, idéer och ritningar. Att använda papper och penna ger en mycket större frihet då det mesta går att skapa på en tom sida papper. Inom utbildning och lärande används kopieringspapper med bra kvalitet och olika egenskaper. Kunskap sprids lätt till många när de snabbt och enkelt kan tryckas i många kopior. Oavsett vilka behov kopieringspapper eller skrivarpapper önskas ha, finns det ett stort utbud att välja mellan.

Olika modeller för olika syften

Att välja rätt papper kan ibland vara svårt då det finns flera sorter som fungerar mer eller mindre bra i samma syfte. Det kanske inte gör så mycket om det blir fel ibland, men när det är viktigt är det bra att göra rätt från början. Oavsett om pappret ska användas i kopiator eller skrivare finns det saker att tänka på. Resultatet blir nämligen olika beroende på papprets egenskaper.

Skrivarpapper kan användas i en kopiator, men kopieringspapper i större dimensioner kan inte alltid användas i en skrivare. På samma sätt kan tjockare papper få svårt att matas igenom. Och vissa pappersytor stöder inte både laserskrivare och bläckskrivare.

Så väljer du rätt papper steg för steg

1. Utgå från den storlek som önskas på pappret och vilken skrivare eller kopieringsapparat det ska passa i.

2. Välj papprets tjocklek. Standard är 80 g, vilket fungerar till det mesta och är billigast. Det används ofta när mycket papper ska skrivas ut och när pappren kommer slängas efter ett tag. För fina och hållbara utskrifter av hög kvalitet används papper som är minst 90 g och upp mot 160 g. De tjockare används vid utskrifter av stadiga papper som broschyrer.

3. Laserskrivare och bläckskrivare kan inte alltid användas i samma syfte. Det står ofta angivet på pappret när det köps.

4. Välj typ av yta på papper. Vitt papper kan vara obestruket eller bestruket. Obestruket är det som används mest till vardagsbruk. Bestruket papper har fått en yta som gör känslan lite lyxigare, de kallas matt, silk och gloss. Grafisk kartong kallas de tjockare styvare pappren. Designpapper kan ha olika tryck eller ytbehandlingar, vilket passar för mer exklusiva tillfällen.

5. Andra typer av papper kan också användas i kopiator och skrivare. Fotopapper ger bra färgåtergivning och finns med olika finish i ytan. Det går också att skriva ut etiketter i olika format. Färgat papper finns också i olika storlekar och tjocklek.

Kunskap om miljömärkningar leder till bra val

Kunskap om miljöfrågor och hållbar konsumtion gäller även förbrukningsvaror som papper. Vid tillverkning och återvinning av papper finns det många tillfällen att förbättra dess miljöpåverkan. Ofta är det svårt att ha vetskap om hur det fungerar och vad som kan göras. Därför finns det olika miljömärkningar även för kopieringspapper och skrivarpapper. Märkningen FSC handlar om skydd av skogen och finns på många varor som tillverkas av trä. Den skyddar naturmiljöer och biologisk mångfald, samt erbjuder skydd för urbefolkningar och arbetare. Märkningen Svanen hör ihop med märkningen EU-Ecolabel. De garanterar att papperet innehåller stor del hållbart odlad skog och returpapper. De begränsar också användningen av kemikalier, energiförbrukning och utsläpp till luft och vatten. Med kunskap om allt detta är det lättare att välja miljömärkta produkter. Dessutom kan de återvinnas när de inte behövs längre. Mängden papper som tillverkas har nämligen blivit mindre i och med digitala lösningar. Dessutom har tillverkningen av papper blivit dyrare, vilket gör dem dyrare.