Lärande för barn

Universitet i Sverige

I Sverige är det inte obligatoriskt att läsa vidare efter gymnasiet. Trots det väljer mängder av svenskar att vidareutbilda sig.
Nästan bäst i världen