Varje dag lär vi oss någonting nytt. Det här är en naturlig del av livet. Det pratas ofta om rätt och fel samt huruvida detta är beskaffat till hur vi tar in olika aspekter från såväl oss själva som vår omgivning. Uttrycket att gemene man lär sig av sina misstag kunde inte bli mer sant.

Människan är den enda levande varelse som kan planera för sin framtid. Denna egenskap har medfört såväl fantastiska möjligheter som destruktiva begränsningar, vilket också gjort oss till både planetens härskare och sabotörer.

En röd tråd genom livet

Ur ovan nämnda egenskaper utvinns i sin tur lärande. Vi är alla olika och därför finns det heller ingen universallösning på hur vi tar till oss erfarenheter, information, kunskap, förhållningssätt etc.

Utbildning förknippas ofta med skola eller liknande institutioner men ska sanningen fram börjar denna redan när vi tar våra första ljuva andetag. Vi mer eller mindre föds in i en uppsjö av utbildningar, allt för att främja det livslånga lärandet. Föräldrarnas uppfostran är därför av stor vikt för att mänskligheten överhuvudtaget ska existera. Fördelen är att människan är otroligt anpassningsbar, oavsett förutsättningar och bakgrund. Det spelar ingen roll om detta utspelar sig i en familjebil på uppfarten eller i det sargade samhället efter konflikterna.

Ur ett evolutionärt perspektiv är alltid målet att föra våra gener vidare, vilket till mångt och mycket också handlar om en överlevnadsstrategi. Det här uppenbarar sig i sin tur på ett varierande sätt och behöver inte nödvändigtvis alltid betyda att undvika döden. Överlevnad handlar lika mycket om hur teori omsätts i praktiken samt hur gemene man ska ta sig från punkt A till punk B.

Förening av allt

Utbildning och lärande är i flera avseenden besläktat med mänskligheten. Det är detta som till mångt och mycket formar oss till vad vi blir. Personligheten är starkt präglad av dessa premisser och den baseras till stor del på vad vi lär oss samt hur vi går vidare med detta.

Detta fenomen handlar om såväl individ som kollektiv. Det ena förutsätter det andra och vice versa. De individuella uppfattningarna formas utefter en kollektiv värld som sedan skickar tillbaka en signal där individen i fråga står för det avgörande beslutet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara på en medveten nivå utan kan i likhet med livet i övrigt bara ha sin naturliga gång.

Även om personlighet i nästan alla lägen står över det som finns på papper kan det inte stickas under stol med skolans betydelse för vår existens. Denna ligger till grund för att vi på ett lämpligt sätt överhuvudtaget ska kunna förhålla oss till vår omgivning.

I takt med digitaliseringens framfart där hela världens information ryms i fickan blir detta en stor utmaning. Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen och utbildning samt lärande gör detsamma.