Redan innan pandemin kom var vissa arbetsplatser flexibla nog att låta sina anställda arbeta hemifrån i viss utsträckning. När så pandemin var ett faktum blev hemarbetet mer regel än undantag och nu talas det om att detta arbetssätt är en del av framtiden – så vill du vara i framkant vad gäller hemarbete har vi här några råd på vägen.

Förbättra den digitala arbetsplatsen

Många företag har under det senaste året lärt sig mycket om effektivisering och att inte allt jobb måste utföras på den specifika arbetsplatsen. I takt med ökade restriktioner har också den digitala utvecklingen gått framåt och numera hålls allt från personalmöten till uppdateringar kollegor emellan i digitala mötesrum. Beroende på vem du är som person har konceptet med hemarbete både älskats och hatats, men många har ändå lärt sig att hitta en balans i sitt arbete oavsett var detta arbete är förlagt. Att arbeta digitalt innebär ju också att arbetsgivaren är uppdaterad och erbjuder ett digitalt landskap där arbetet kan flöda och stöta på så få missöden och problem som möjligt. Med hjälp av till exempel omniaintranet.se kan er arbetsplats få just den hjälpen, vilket kommer underlätta för alla inblandade. Med fokus på bland annat användarupplevelse och bättre internkommunikation skapas förutsättningar för en smidig upplevelse, både för personal, administratörer och chefer.

Hitta balansen

Även för de som initialt inte tycker om hemarbete, kan en bra upplevelse av det digitala jobblandskapet ändå bidra till att känslan sakta förbättras. När arbetsdagen flyter på smidigt och kontakten med kollegor fungerar ökar ofta de positiva känslorna, och nu när många restriktioner lättas kan man ofta välja mellan kontoret och att arbeta hemma. Det blir en bra balans som gör att de allra flesta kommer kunna hitta den typ av arbetssätt som passar dem bäst, och med lyhörda chefer finns alla förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna fungera så bra som möjligt, inte minst digitalt.