Under en diskussion kommer det fram många olika åsikter och idéer såväl som nya lärdomar och tänkesätt. Det är värdefullt att kunna diskutera men inte alltid helt lätt. Det är till exempel vanligt att begå argumentationsfel eller att leverera sin tankar på ett sätt som lätt blir missförstått. Ett annat problem kan vara känslomässigt, där deltagarna i diskussionen blir hetsiga eller upprörda.

Diskussioner bör uppmuntras från en tidig ålder. Redan när barn är mycket små kan det vara värdefullt för dem att få både lyssna på och uttrycka åsikter på ett tydligt och respektfullt sätt. Ju äldre barnen blir desto djupare och svårare ämnen kan diskuteras, och i vuxen ålder kan konferenser och möten bli mycket mer värdefulla om deltagarna kan uttrycka sig väl. Det finns flera saker att tänka på för att en diskussion ska bli lyckad och här kommer några förutsättningar presenteras.

Lokal och material

Oavsett om diskussionen är privat eller officiell, för skolbarn eller vuxna medarbetare, kan det vara värdefullt att se till att det finns bra material och en lämplig lokal att tillgå. Papper och pennor bör finnas tillgängliga och gärna någon form av anteckningstavla och en skärm där bilder kan visas. Även platsen är viktig då den underlättar diskussionen avsevärt. Det finns mycket fina och varierande konferensrum i Stockholm som passar olika sorters möten mellan människor. Från regelrätta styrelserum i kontorslokaler till mer informella träffpunkter med sköna soffor och tillgänglig catering – i huvudstaden hittar du allt! Miljön deltagarna befinner sig i kommer påverka den allmänna atmosfären och humöret.

Lär ut bra tekniker

En diskussion består av flera moment som alla är viktiga på olika sätt. Under inledningsfasen är det till exempel bra att låta deltagarna presentera sig. På så sätt får de medverkande veta vem varje person är, vad deras bakgrund och åsikter är och vilken roll de spelar i diskussionen. Många tycker att det är lite ångestfyllt att tala inför en grupp, vare sig den är stor eller liten, och då kan det vara klokt att förbereda sig. Det finns många bra tips att ta till vara, exempelvis att öva i förväg på inledningsfrasen, att hålla sig till några få, enkla punkter och att tala med en jämn samtalston. Det kan också vara givande att lyssna på debatter, eller att boka in en föreläsare eller lärare i saker som samtalsteknik, kroppsspråk och röstläge. Att kunna argumentera är en konstart i sig och är ingenting som kommer med automatik. Däremot är de t något som alla kan lära sig, till exempel att föredra ett visst uttryckssätt framför ett annat eller att kunna släppa ett ämne för tillfället. Om en diskussion har blivit riktigt lyckad innebär det att alla som deltagit i den känner att de fått ut något av den. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att alla är helt överens men att alla har fått uttrycka sig och känt sig hörda.