En viktig del av utbildningar i Sverige är att alla inte passar till precis alla personer. Därför är det bra att veta om vilka olika utbildningar som finns.

Praktiskt eller teoretiskt?

Som ung har man däremot inte särskilt många val. Eftersom det gäller skolplikt i Sverige måste alla gå i så väl grundskolan som gymnasiet. Förr har inte gymnasiet varit ett måste, men det är något som har införts på senare år.

Under de första åren i utbildningslivet lär sig de flesta barnen i princip samma saker, utifrån mål som sätts av Riksdagen och Skolverket. Det kan medföra både tydliga fördelar och nackdelar. En bra sak är att det finns mål för att alla barn måste lära sig vissa saker, och att alla svenska elever måste kunna det. Samtidigt kan det skapa klyftor. Alla människor är olika vilket innebär två saker; man är bra på olika saker, och man lär sig på olika sätt och olika snabbt. Det här innebär konkret att vissa barn kan få det svårare i skolan.

Ju äldre ett barn blir desto mer inflytande får det på vad det får lära sig. I grundskolan handlar det dock i synnerhet om språk. Alla måste studera engelska. Men för de som vill går det också att välja ett tredje språk, vilket är tyska, franska eller spanska.

Gymnasium och högskola

I gymnasiet förändrat det här ännu mer. Alla måste studera på gymnasiet (med rätten att ta sabbatsår efter grundskolan) men nu behöver man inte läsa de generella studier som görs i grundskolan. Eleverna får chansen att välja bland olika program. Om man känner att musik och artistiska ämnen passar än bäst är estetprogrammet eller något musikprogram att rekommendera.

Vissa har sedan tidigare ett utvecklas intresse för kemi, fysik eller biologi. Eller så har de höga mål på sig själva och vill jobba som sjuksköterskor, läkare, vetenskapsmän eller något annat i framtiden. Då är en naturvetenskaplig linje något som kan passa en perfekt.

Än mer fritt blir det i framtiden efter gymnasiet då man kan söka till högskolor och universitet. Det här är inget krav och det finns därför inget måste. Men för den som vill finns det hundratals utbildningar att välja mellan bara i Sverige, och ännu fler utomlands.