Att stimulera barnens inlärning är viktigt och kan göras på flera olika sätt. Här är några konkreta tips på hur det kan gå till.

Hjälp barnet att lära sig

Det är viktigt för barn att kunna lära sig på sitt eget sätt. Därför har föräldrarna ett stort ansvar. Enligt Trygg Hansa finns mängder av sätt för föräldrar och andra att stimulera barnens utveckling.

Ett sätt är genom att prata mycket med barnet, gärna i tidig ålder. Se till att barnet både får lyssna och själv ge uttryck i tal. Det är något som gör att barnets talförmåga kan utvecklas enormt redan i tidig ålder.

Spela och lek med barnet. Något som kan vara mindre bra är att stoppa barnet från att vara just ett barn. Genom att låta ungen leka fritt, utan att säga vad den ska göra, ger det utrymme att utvecklas. En del föräldrar vill gärna säga åt barnet vad de ska göra, vilket kan underlätta och göra tillvaron enklare. Men vill man utveckla barnet och stimulera det är det bra att låta det leka fritt. Att ge beröm är också något som starkt rekommenderas att göra.