Att läsa vidare efter gymnasiet kan innebära flera olika saker. Men nödvändigtvis inte att läsa på ett universitet.

Folkhögskolor och yrkesförberedande utbildningar

Många kopplar vidareutbildningar som studier på universitet eller högskolor. Det är förstås inte fel och är dessutom en vanlig form av studie efter gymnasiet. Men alla varken kan eller vill studera på den nivån, då finns dock alternativ.

Att läsa olika typer av vuxenutbildningar är en möjlighet för de som skulle vilja göra det. Till exempel är Komvux något som en hel del läser efter gymnasiet. Bland annat för att göra sig behörig till andra utbildningar.

Men folkhögskolor och andra yrkesförberedande utbildningar är vanligt förekommande i Sverige. Den här typen av utbildningar har dessutom flera fördelar. Även om man inte blir akademiker förbereds man istället direkt för ett yrke. Det kan till exempel handla om elektriker eller programmerare.

Utbildningen i sig är dessutom kortare och inkluderar även praktik. Även om vissa anser att den typen av utbildningar inte har samma status hjälper den mängder av svenskar varje år. Dessutom är det i en hel del fall vanligt att det är enkelt att få jobb efter en yrkesförberedande utbildning.