På en folkhögskola utgår allt lärande från deltagarnas förkunskaper, behov och erfarenheter. Studenterna har stor möjlighet till att själva påverka sin utbildning. I Sverige finns idag 154 folkhögskolor där tusentals deltagare medverkar i denna annorlunda och nyskapande utbildningsform.

Många folkhögskolor har internat där det finns möjlighet att bo tillsammans med andra utbildningsdeltagare. För den som själv vill starta internat kan det behövas inköp av olika faciliteter, som en duschhörna 80×80 och köksutrustning. När du driver ett internat betalar studenterna för sin kost och logi. Här kan kostnaderna variera, men vanligtvis brukar arrangören ta åtminstone 4 500 kr per månad.

Husdjur och barn på internat

Visa folkhögskolor erbjuder också möjlighet för studenterna att bo tillsammans med barn på internatet, och det kan även finnas möjlighet till barnomsorg . Att Folkhögskolan tillåter husdjur är mer ovanligt. Detta brukar inte tillåtas då det finns en risk för allergi, men ledarhundar brukar undantas från regeln.

Folkhögskolan är en särskild utbildningsform som fyller viktiga funktioner i vårt samhälle. Utbildningsformen riktar sig främst till vuxna. Av Sveriges 154 folkhögskolor drivs 112 av idéburna organisationer. Folkhögskolan ansvarar tillsammans med Sveriges tio studieförbund för vårt lands folkbildning.

Aktivt deltagande

Det som skiljer folkhögskolans pedagogik från andra utbildningsformer är dess aktiva deltagande och gemensamma gruppinlärning. Utbildningen brukar ofta ske i projektform där inlärningen anpassas efter förkunskaper och erfarenheter hos deltagarna. Folkhögskolor har dessutom ofta särskilda profiler som är baserade på band till folkrörelser och idéburna organisationer.

Om du väljer att starta en folkhögskola har du möjlighet att att driva den med flera olika sorters inriktning. Bland de största kurstyperna hittar vi allmän och särskild kurs. De allmänna kurserna är avsedda för personer utan grundskola och gymnasieutbildning, de ger deltagarna en grundläggande behörighet så att de kan söka vidare till yrkeshögskola eller högskola. Examen kan användas för att söka till högskola i särskild kvotgrupp.

Finansiering

Folkhögskolorna finansieras av av statliga, kommunala och offentliga medel. Detta sker med hjälp av ett folkbildningsanslag som fördelas lika mellan studieförbund och folkhögskolor. Förra året var anslaget till landets folkhögskolor 2 359 miljoner kronor. Detta anslag fördelades mellan våra folkhögskolor baserat på ett särskilt fördelningssystem. När du driver en folkhögskola har du möjlighet att själv avgöra hur du vill använda bidraget. Det övergripande målet med statens stöd är att utveckla och stärka demokratin, samt att göra det möjligt för många människor att förändra sin livssituation. Med hjälp av folkhögskolorna utjämnas utbildningsklyftorna och samhällets utbildningsnivå. Samtidigt ökar befolkningens intresse för och delaktighet i kulturlivet.

Vi har också statligt stöd som ges för olika riktade insatser. Målet kan vara att starta kurser för arbetslösa som saknar utbildning, eller för invandrare som är nyanlända. Folkhögskolorna får även uppdrag från statliga myndigheter, till exempel inom integration och folkhälsa.